วว. ติดปีกเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ในงาน ProPak Asia 2022 โชว์ผลงานภายใต้ธีม “TISTR BCG”


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ในงาน ProPak Asia 2022 โชว์ผลงานภายใต้ธีม “TISTR BCG” เพื่อร่วมขับเคลื่อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2565

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโปรแพค เอเชีย 2022 (ProPak Asia 2022) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ชูจุดเด่นเป็นแพลตฟอร์มยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรมสู้ศึกโควิด-19 โดย วว. พร้อมนำผลงานวิจัย บริการ ครบวงจรตลอด Value Chain การผลิตสินค้าเข้าร่วมจัดแสดง ภายใต้ธีม “TISTR BCG” เพื่อร่วมขับเคลื่อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม


ผู้ว่าการ วว. กล่าวในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักในการจัดงานว่า วว. ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการอุตสาหกรรม ภายใต้ธีม “TISTR BCG” จัดแสดงความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นอกจากนี้ยังได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านงานสัมมนาและกิจกรรม Workshop โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญของ วว. เป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

งานสัมมนา หัวข้อที่ 1.ครบเครื่อง…เรื่องกัญชา (All about Cannabis) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. หัวข้อที่ 2 Improving Production Safety and Standard by S&T 

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00น. และ กิจกรรม work shop ได้แก่ การทดสอบและควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ความเสียหายกระป๋องบรรจุอาหาร การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล Food Innovation for R&D to market แนวทางพัฒนานวัตกรรม Value creation การทดสอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อขอขึ้นทะเบียน อย. จากหัวเชื้อจุลินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์ Probiotic การแปรรูปข้าวและสาธิตวิธีการแปรรูปเครื่องดื่มจากข้าว เทคโนโลยีโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพและความงาม แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโพรไบโอติกสู่อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ และความงาม


“วว. เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่ท่านมีเพียงไอเดียในการคิดหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วว. พร้อมที่จะให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ทำให้ไอเดียของท่านเป็นจริง โดยเรามีองค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Shared service ทั้งด้านอาหารและเครื่องสำอาง ซึ่งพร้อมให้บริการตอบโจทย์ความต้องการของ Start up และผู้ประกอบการ ให้ได้ทดลองผลิตสินค้าจากไอเดียของท่าน แล้วนำผลิตภัณฑ์ไปทดลองจำหน่ายในท้องตลาดก่อน โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนในเรื่องเครื่องจักร หรือการสร้างโรงงาน และในระหว่างการดำเนินงาน เรามีนักวิจัยที่พร้อมให้คำปรึกษาท่านตลอดทั้ง Value chain ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งในงาน ProPak Asia 2022 ในครั้งนี้ วว. ได้ยกทัพความพร้อมและความเชี่ยวชาญมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงานและพร้อมให้บริการคำแนะนำปรึกษาภายหลังการจัดงานด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในหลายๆมิติที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม”  …. ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ วว. ยังกล่าวเน้นยำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมว่า มีบทบาทช่วยเสริมสร้างศักยภาพการผลิตให้ผู้ประกอบการ ช่วยสร้างสินค้าให้มีความแตกต่าง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในวิกฤต COVID-19 ทำให้มองเห็นทั้งปัญหาและชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างชัดเจน ภาคธุรกิจต้องเร่งสร้างผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีความแตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคซึ่งต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าผ่านทั้ง E-commerce และออนไลน์มากขึ้น


ทั้งนี้ งาน ProPak Asia 2022 ดำเนินการโดย บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ จากทั่วโลกกว่า 1,000 แบรนด์ชั้นนำ ที่จะยกนวัตกรรม เครื่องจักร และหลากหลายโซลูชันในกระบวนการผลิตมาจัดแสดง เพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทย โดยคาดว่าในปีนี้จะสร้าง เม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานได้ถึง 5,000 ล้านบาท และมีนักท่องเที่ยว นักลงทุน จากต่างประเทศมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน ทั้งยังเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะได้อัพเดทนวัตกรรมใหม่ของกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น 

สำหรับผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.propakasia.com