Dow ชูผ้าไทยท้องถิ่นระยองที่น่ารู้จัก ชวนชมคลิป “ภูมิปัญญาผ้าไทยที่คุณอาจไม่เคยรู้” – ThaiPublica

23 ตุลาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ้าหมักน้ำนมข้าว

ระยอง – 20 ตุลาคม 2566 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมอนุรักษ์การสานต่อภูมิปัญญาผ้าไทย ผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์และพัฒนาศูนย์เรียนรู้และสื่อนิทรรศการภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าไทยในจังหวัดระยอง 3 แห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์และเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจ หวังช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าไม่ให้สูญหาย พร้อมช่วยสร้างรายได้เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับคนในชุมชน

แตนบาติก

เพื่อตอกย้ำความผูกพันที่มีต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จึงได้ร่วมอนุรักษ์การสานต่อภูมิปัญญาผ้าไทยในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าไทยในจังหวัดระยอง 3 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยอง เทศบาลตำบลบ้านเพ ที่มีความโดดเด่นวิธีการทอผ้าลายตากะหมุก (ตาสมุก) ลายผ้าประจำจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผ้าโบราณที่มีลวดลายอันเป็นอัตลักษณ์ และมีการบันทึกไว้ในเอกสารประวัติศาสตร์
  2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหู ผ้าหมักน้ำนมข้าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด ที่นำข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบล้ำค่าของไทยมาช่วยสร้างคุณค่าให้ผ้ามีความ “นุ่มลื่น”  และมี “กลิ่นหอม” เป็นพิเศษ
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแตนบาติก เทศบาลเมืองบ้านฉาง ที่ใช้น้ำทะเลมาย้อมผ้าพร้อมนำเสนอเสน่ห์ของลวดลายแห่งศิลปะบนผืนผ้าย้อมมือที่มีเพียงผืนเดียวในโลก เช่น ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผ้าเขียนเทียน ผ้าพิมพ์เทียน ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ ฯลฯ

สามารถชมคลิปวีดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLvjrVYqoUNiCmvPIvLnctfJRaX0sJhGJP

ศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยอง

นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า “การสร้างสรรค์ผ้าไทยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความประณีตและความเอาใจใส่ เส้นด้ายแต่ละเส้นที่ทอเป็นผืนผ้าเปรียบเสมือนสายสัมพันธ์และความผูกพันที่ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้สานต่อมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลา 56 ปีในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในหลากหลายด้าน ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน”

นอกจากนี้ Dow ยังร่วมกับผู้นำศูนย์ผ้าทั้ง 3 แห่ง ต้อนรับและจัดเวิร์กชอปแนะนำผลงานและวิธีการผลิตผ้าไทยในระยองให้กับคุณอแมนด้า พึ่งโพธิปักขิยะ ศิลปินระดับโลกเชื้อสายไทย-อินโดนีเซีย ที่เติบโตในอเมริกา ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาผ้าไทยเพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการและต่อยอดสร้างผลงานร่วมกับศิลปินท้องถิ่นของจังหวัดระยองและจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ Weaving Our Stories ในวาระครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกา-ไทย ที่ Dow ให้การสนับสนุน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ต่อไป