โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เปิดตัวอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ เน้นผลิตชิปกล้อง

บริษัท โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ได้จัดพิธีเปิดอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่ของ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ SDT) เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตในการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ โดยได้ รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น นำโดย

  • มร.เทรูชิ ชิมิสึ ประธาน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ โซลูชั่นส์ คอร์เปอเรชั่น 
  • มร.โยชิฮิโระ ยามากูจิ ประธานบริษัท โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง และ
  • มร.ทาเคชิ มะสึดะ กรรมการผู้จัดการบริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมด้วย มร.มาซาโตะ โอตากะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้

pic_automotiveimagesensor_s

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SDT ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับธุรกิจ Imaging & Sensing Solutions ของโซนี่ โดยอาคารผลิตแห่งใหม่ดังกล่าวมีชื่อว่า “อาคาร 4” ซึ่งจะใช้เป็นโรงงานประกอบเซนเซอร์รับภาพ (Image Sensor) สำหรับการใช้งานในยานยนต์ และอุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ ตลอดจนการผลิตอุปกรณ์เลเซอร์ (Laser Diodes) เป็นจำนวนมาก สำหรับนำไปใช้งานภายใน ศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยในอนาคตมีแผนที่จะขยายโรงงานการผลิตที่อาคาร 4 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลกในเวลาอันใกล้นี้ ในขณะเดียวกันยังวางแผนที่จะเพิ่มอัตราการจ้างงานในท้องถิ่นอีกกว่า 2,000 ตำแหน่ง ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

883382

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยใช้พลังงานหมุนเวียน 100% มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภายในพื้นที่ห้องสะอาด (คลีนรูม) ของอาคาร 4 แห่งใหม่ ยังได้มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่สามารถควบคุมความสะอาด อุณหภูมิ และความชื้น ได้แบบเฉพาะเจาะจงแยกพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ รวมไปถึงการนำความร้อน และน้ำร้อนที่ถูกใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนมีแผนดำเนินการติดตั้ง   แผงพลังงานแสงอาทิตย์เหนือบริเวณอาคาร 4 โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2567 และ   เพื่อเป็นการผลักดันการลดการใช้พลังงาน และหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ ฯ    มีแผนที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% กับอาคาร 4 ภายหลังจากที่เปิดใช้งานอาคารเต็มรูปแบบแล้วเช่นกัน

pic_media_sdtbulding4(top)

มร. ทาเคชิ มะสึดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อาคาร 4 เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ เพราะอาคารใหม่นี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดในระยะกลาง และระยะยาวได้มากขึ้น ในฐานะที่ SDT เป็นฐานการผลิตในต่างประเทศของกลุ่มบริษัท โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ โซลูชั่นส์ เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ Sony และสังคมตลอดไป”