เรียกร้องให้เขตสาธิตความร่วมมือด้านนวัตกรรมกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

หนานซา กวางโจว

สำนักงานการวางแผนและทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลกวางโจวและรัฐบาลประชาชนเขตหนานซาของเมืองกวางโจว ได้ออกประกาศการแข่งขันการออกแบบเมืองระดับนานาชาติของโซนสาธิตความร่วมมือด้านนวัตกรรมกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ซึ่งรวบรวมการออกแบบเมืองที่มองไปข้างหน้าและสร้างสรรค์จากการลงทะเบียนภายในประเทศ และสถาบันการออกแบบในต่างประเทศ สถาบันที่ชนะสิทธิ์ในการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพผลการแข่งขันจะได้รับค่าธรรมเนียม 2.6 ล้านหยวน (¥2,600,000.00)

6 สถาบันจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขัน 3 รูปแบบที่ชนะจะถูกเลือกและสถาบันที่เข้าร่วมจะได้รับค่าธรรมเนียม 1.6 ล้านหยวน (¥1,600,000.00) โครงการที่ชนะเพียงโครงการเดียวจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์ในการผสานรวมและเพิ่มประสิทธิภาพผลการแข่งขัน ซึ่งสามารถรับค่าธรรมเนียมได้ทั้งหมด 2.6 ล้านหยวน (¥2,600,000.00) ผลการออกแบบที่มีประสิทธิภาพแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมจะได้รับค่าตอบแทน 1 ล้านหยวน (¥1,000,000.00)

ขอบเขตของการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองระดับคือการออกแบบแนวความคิดโดยรวมและการออกแบบที่มีรายละเอียด การออกแบบแนวความคิดโดยรวมรวมถึงทางใต้ของ Bayong (คลองที่ 8) ทางตะวันตกของ Longxue South Waterway ทางตะวันออกของ Hongqili Waterway และทางเหนือของสะพาน Shenzhen-Zhongshan ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 71 ตารางกิโลเมตร การออกแบบโดยละเอียดรวมถึงทางใต้ของ Shiwuyong (คลองที่ 15) และทางตะวันตกของ Lingxin Avenue ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตรสาขา Nansha ของสำนักงานการวางแผนและทรัพยากรธรรมชาติกวางโจวสาขาหนานซากล่าว

ข้อกำหนดของการออกแบบแนวความคิดโดยรวมคือการยึดโอกาส เช่น การนำโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่สำคัญมาใช้อย่างต่อเนื่องและการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์ประกอบของวงกลมอ่าวชั้นในกับประชากรใน Greater Bay Area วิสัยทัศน์และตำแหน่งของการวางแผน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนอุตสาหกรรมและการทำงาน และการวางผังพื้นที่เชิงหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาคในอนาคต มีการวางแผนบนพื้นฐานของการสร้างรูปแบบภูมิทัศน์ที่รวมทะเล แม่น้ำ ทุ่งนา เมือง และพื้นที่ชุ่มน้ำ ตามข้อกำหนดใหม่ สถานการณ์การพัฒนาภูมิภาค ข้อกำหนดของการปล่อยคาร์บอนสูงสุดและการพัฒนาสีเขียวถูกนำไปใช้ และลักษณะเมืองโดยรวม สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

หนานซา กวางโจว

นอกจากนี้ บนพื้นฐานของการออกแบบแนวความคิดโดยรวม ข้อกำหนดของการออกแบบโดยละเอียดคือมีการวิเคราะห์เงื่อนไขสนับสนุนและดำเนินการออกแบบโดยละเอียด รวมถึงการวางแผนรูปแบบการทำงาน การปรับผังที่ดินให้เหมาะสม ความเข้มข้นของการพัฒนาที่ดิน การออกแบบแนวตั้ง การจัดการจราจร สาธารณะ การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกบริการ พื้นที่เปิดโล่ง และการควบคุมสไตล์เมือง ตามการวางแนวการทำงานของช่วงการออกแบบโดยละเอียด 8 ตารางกิโลเมตรและสมมติฐานของความต้องการพื้นที่อุตสาหกรรม ในเวลาเดียวกัน ควรเลือกอย่างน้อยหนึ่งโหนดสำหรับการออกแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ว่ากันว่าเวลาลงทะเบียนคือตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 17:00 น. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2021 (เวลาปักกิ่ง) การประชุมเผยแพร่เอกสารทางเทคนิคอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นอย่างไม่แน่นอนในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กำหนดเส้นตายสำหรับการส่งผลการตัดสินจะกำหนดไว้อย่างไม่แน่นอนในปลายเดือนตุลาคม สถาบันที่เข้าร่วมควรเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของสำนักงานการวางแผนและทรัพยากรธรรมชาติของเมืองกวางโจว (เว็บไซต์: ghzyj.gz.gov.cn/), รัฐบาลประชาชนเขตกวางโจวหนานซา (เว็บไซต์: www.gzns.gov.cn/), การประกวดราคาจีนและ Bidding Public Service Platform (เว็บไซต์: www.cebpubservice.com/)และ Guangzi Electronic Bidding Platform (เว็บไซต์: www.gzebid.cn/)เพื่อรับรายละเอียดประกาศและเอกสารการลงทะเบียนการแข่งขัน