สุดารัตน์ ลุยช่วยชาวสวนยาง หลังร้องถูกยกเลิกออเดอร์อื้อ ลั่น พร้อมดันไทยฮับแปรรูปยาง

“สุดารัตน์” ลุยช่วยชาวสวนยาง-ผู้ผลิตถุงมือยาง พร้อมผลักดันให้ไทยเป็น hub แปรรูปยาง หลังชาวสวนยางควงอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือยางกว่า 200 คน ร้องขอความช่วยเหลือจากถูกยกเลิกออเดอร์กรณีบริษัทไทยส่งถุงมือยางใช้แล้วไปอเมริกา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.),สมาคมวิชาการยาง และถุงมือยางร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือยางกว่า 200 คน นำโดยดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางมายื่นหนังสือต่อคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่บริษัทไทยส่งถุงมือยางที่ใช้แล้วไปสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ทุกบริษัทถูกยกเลิกออเดอร์

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าจากกรณีการแพร่ข่าวของ CNN ว่าประเทศไทยได้ส่งถุงมือทางการแพทย์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานและได้ปนถุงมือที่รีไซเคิลส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ภาครัฐจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกับบริษัทที่ทำพฤติกรรมดังกล่าว เพราะสร้างความเสื่อมเสียกับภาพลักษณ์ประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติได้

“ถุงมือยางไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก รัฐจึงต้องมีการสนับสนุนการรองรับคุณภาพสินค้าถุงมือยางที่จะส่งออกไปยังตลาดโลก แม้ว่ารัฐจะมีกลไกการดำเนินงานดังกล่าว แต่กลับยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จะจับมือกับสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ,สมาคมวิชาการยาง และถุงมือยางร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือยาง เพื่อผลักดันการรองรับคุณภาพของถุงมือยางในการส่งออกไปยังตลาดโลก เพื่อรักษาตลาดถุงมือยางไว้”

ปัจจุบันอันดับการส่งออกยางในตลาดโลก ไทยตกต่ำอันดับลงมาที่ 3 แพ้ประเทศมาเลเซีย ที่ครองตลาดส่งออกยางประมาณ 60% และตามมาด้วยจีนที่ 23 % ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จึงมีแนวคิดที่จะผลักดัน “ไทยสร้างไทย สร้างถุงมือยางไทย” เพื่อให้ไทยเป็น hub ของการแปรรูปถุงยางมือ ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต เนื่องจากตลาดโลกยอมรับคุณภาพน้ำยายางไทย แต่การส่งออกในปัจจุบันมีเพียงการส่งยางดิบ ดังนั้นควรมีการแปรรูปยาง เพื่อเป็น hub การผลิต และแปรรูปยาง

ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทย จะสนับสนุนแหล่งทุน และองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย และเกษตรกรสวนยางไทย ให้สามารถมีทุน และเทคโนโลยีในการผลิต และแปรรูปยางในรูปแบบต่างๆ ทั้งถุงมือยาง และอื่นๆ เพื่อสามารถส่งออกไปขายในตลาด ส่วนเกษตรกรรายย่อย ที่มีการแปรรูปข้างต้น ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายสร้างกองทุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการแปรรูปเกิดการเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรสวนยางกว่า 1.7 ล้านครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ด้าน ดร.อุทัย กล่าวว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ผลิตถุงมือยางได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จากการที่บริษัทไทยบางบริษัท ได้ส่งถุงมือทางการแพทย์ที่ต่ำกว่ามาตราฐาน และได้ปนถุงมือที่รีไซเคิลส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติจากพฤติกรรมที่ไม่มีความรับผิดชอบของบางบริษัทในไทย จำเป็นต้องมีตัวแทนผู้ประกอบการสวนยาง และผู้ผลิตถุงมือยาง เข้าไปสะท้อนปัญหา เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด แต่ที่ผ่านมาการประชุมของการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว กลับไม่มีผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ดังนั้นจึงรวบรวมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และเครือข่ายผู้ผลิตถุงมือยางกว่า 200 คน เพื่อนำเสนอปัญหาให้กับคุณหญิงสุดารัตน์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน