สร้างไทย แถลงการณ์ต้านความรุนแรงในเมียนมา ชี้รัฐประหารขัดค่านิยมอาเซียน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง

สร้างไทย แถลงการณ์ต้านความรุนแรงในเมียนมา ชี้รัฐประหารขัดค่านิยมอาเซียน

วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:20 น.

กลุ่มสร้างไทย ออกแถลงการณ์ต้านความรุนแรงเหตุการณ์รัฐประหารเมียนมา สนับสนุนประชุมฉุกเฉินอาเซียนเพื่อหาทางออก ยันไม่ใช่การแทรกแซงเพราะรัฐประหารขัดค่านิยมอาเซียน

วันที่ 24 มี.ค. กลุ่มสร้างไทยออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเมียนมา โดยมีเนื้อหาระบุว่า

กลุ่มสร้างไทยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ของประเทศเมียนมาอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราเห็นว่าการใช้ข้ออ้างว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น จากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น เราขอย้ำจุดยืนว่าเราต่อต้านการกระทำที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอันนำมาซึ่งการสังหารผู้ชุมนุม การจับกุมโดยพลการ และการทรมานนักโทษตามที่มีการรายงาน นี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพี่น้องชาวพม่า เราขอประณามการใช้กระสุนจริงอย่างไม่สมเหตุสมผลต่อการชุมนุมอย่างสันติ

ในระบอบประชาธิปไตย เราเห็นว่าการแก้ไขปัญหาแบบประชาธิปไตยเป็นทางออกเดียวที่จะบรรลุผลและเป็นที่ยอมรับได้สำหรับทุกคน การต่อต้านของพลเรือนผ่านวิถีอารยะขัดขืนถือเป็นเรื่องปกติเมื่อประชาธิปไตยถูกแย่งชิงไปจากประชาชน เราขอแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อประชาชนที่เรียกร้องให้เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักนิติธรรม ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว นางอองซานซูจี ประธานาธิบดีอู วิน มยิน และผู้นำทางการเมืองคนอื่นๆ เพื่อฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยในประเทศเมียนมา

กฎบัตรอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปกป้องหลักการสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง แต่ประเทศ

เมียนมากำลังดำเนินไปในทิศทางที่ขัดแย้งกับค่านิยมเหล่านี้ เราสนับสนุนแถลงการณ์ของประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียที่เรียกร้องให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนฉุกเฉินเพื่อจัดการและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศเมียนมา

เราเห็นด้วยกับการที่เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลทหารปัจจุบันรัอนุญาตให้ทูตพิเศษของเลขาธิการฯ เดินทางไปเยือนประเทศเมียนมา เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้สถานการณ์สงบลงและกำหนดเวทีสำหรับการเจรจาและการกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย

เราขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวพม่าและขอเรียกร้องให้คืนอำนาจอธิปไตยกลับสู่ประชาชนโดยทันที

กลุ่มสร้างไทย

23 มีนาคม 2564

กรุงเทพฯ ประเทศไทย