สนง.พาณิชย์เจ้อเจียงนำทัพผู้ผลิตเจรจาผู้ประกอบการไทย คาดสร้างรายได้ 5 | RYT9

สนง.พาณิชย์เจ้อเจียงนำทัพผู้ผลิตเจรจาผู้ประกอบการไทย คาดสร้างรายได้ 5 ล้านดอลล์

สำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลเจ้อเจียง สนับสนุนการจัดงาน 2022 Zhejiang Export Online-Thailand Hardware & Electromachanical Products Session โดย Samexpo Exhibition & Convention Holdings ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 4 มีนาคม และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากมณฑลเจ้อเจียงและผู้ประกอบการไทยที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤติการโควิด คาดผลจากการจัดงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจออนไลน์ในครั้งนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นางจ้วง จิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการค้าและการบริการ สนง. พาณิชย์เจ้อเจียง กล่าวว่า การจัดงาน 2022 Zhejiang Export Online-Thailand Hardware & Electromachanical Products Session จะเป็นสะพานที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ผลิตเจ้อเจียงและผู้ประกอบการไทย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย

การจัดงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือช่างและเครื่องกลไฟฟ้าของมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ทำธุรกิจการค้าได้อย่างราบรื่นท่ามกลางข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์โควิดทีเกิดขึ้นทั่วโลก การจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจออนไลน์ครั้งนี้จัดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม Zoom ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตชั้นนำจากมณฑลเจ้อเจียงสามารถขยายตลาดและหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทยได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ และการเดินทาง

ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือช่างและเครื่องกลไฟฟ้าของเจ้อเจียงให้ความสนใจกับการขยายตลาดสู่ประเทศไทย ซึ่งยังมีศักยภาพและความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพดี เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การเจรจาธุรกิจแบบตัว-ต่อ-ตัวผ่าน Zoom ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี จะช่วยให้ผลการเจรจาธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการเจรจาธุรกิจแบบดั้งเดิม