รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ดีอี ผนึกกำลัง Huawei ตั้งเป้าไทยศูนย์กลาง Cloud-AI อาเซียน

ด้านสังคม


title

ดีอี ผนึกกำลัง Huawei ตั้งเป้าไทยศูนย์กลาง Cloud-AI อาเซียน

ดีอี ผนึกกำลัง Huawei ตั้งเป้าไทยศูนย์กลาง Cloud-AI อาเซียน

วันนี้ (18 ธ.ค.66 ) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงาน Huawei Cloud AI Summit Thailand 2023 พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิตติ์
 
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมุ่งขับเคลื่อนนโยบาย คลาวด์-เฟิร์ส (Cloud-First policy) ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตรูปแบบใหม่ของไทย ซึ่งคลาวด์และ AI จะเป็นอนาคตของประเทศไทย สนับสนุนการสร้างอีโคซิสเต็มส์ทางดิจิทัลสำหรับเทคโนโลยีคลาวด์และ AI ให้กับประเทศไทย ซึ่งกระทรวงดีอี มุ่งมั่นสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มกำลังในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเร่งการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Data Center เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Data Center ของอาเซียน AI Technology เป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งในการสร้างบุคคลากรด้าน AI และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้กับเทคโนโลยีโมเดล ขนาดใหญ่ เป็นต้น
 
ภายในงานดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมมือ (MOU) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย ว่าด้วยการพัฒนาด้านดิจิทัล ซึ่งลงนามโดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายเดวิด หลี่ (David Li) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาดิจิทัลทางดิจิทัล ทั้งความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ SMEs และ Startup ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนนโยบาย Go Cloud First ของรัฐบาล
 
“ ไทยพร้อมเปิดรับนักลงทุนจากประเทศจีน ให้มาร่วมกันต่อยอดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไปด้วยกัน บนพื้นฐานของความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (win-win cooperation) และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป ” นายประเสริฐ กล่าว
 

_______________________

กระทรวงดิจิทัลDEกระทรวงดีอี


อัลบั้มภาพ

title

ข่าวที่เกี่ยวข้อง