รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-‘นลินี’ เผยสหรัฐฯ ชูไทยเป็นมิตรแรกในเอเชีย ย้ำบริษัทอเมริกัน-สมาชิก AMCHAM ลงทุนสะสมในไทย 78,000 ล้านดอลลาร์ เน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

22/11/2566

พิมพ์

 

‘นลินี’ เผยสหรัฐฯ ชูไทยเป็นมิตรแรกในเอเชีย ย้ำบริษัทอเมริกัน-สมาชิก AMCHAM ลงทุนสะสมในไทย 78,000 ล้านดอลลาร์ เน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

‘นลินี’ เผยสหรัฐฯ ชูไทยเป็นมิตรแรกในเอเชีย ย้ำบริษัทอเมริกัน-สมาชิก AMCHAM ลงทุนสะสมในไทย 78,000 ล้านดอลลาร์ เน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

 

วันนี้ (22 พ.ย.66) นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ตนได้เข้าร่วมงาน AMCHAM Corporate Social Impact Awards Ceremony 2023 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ร่วมกับนายโรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท รองประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในโอกาสที่ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์และมอบรางวัลให้แก่บริษัทต่าง ๆ ร่วมกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นมิตรของสหรัฐฯ มายาวนานถึง 190 ปี และเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย การจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการทำงานที่ดีของบริษัทสหรัฐฯ ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทย โดยต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นของไทยให้เข้มแข็ง รวมทั้งช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาชิกของ AMCHAM ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 650 บริษัท ได้ลงทุนสะสมในประเทศไทยมากกว่า 78,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจ้างงานในท้องถิ่นมากกว่า 500,000 ตำแหน่ง และยังได้คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมไทย เช่น มูลนิธิ AMCHAM ประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส และหลายบริษัทได้จัดทำโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสมอภาค การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจท้องถิ่น และอื่น ๆ โดยหนึ่งในรางวัลพิเศษที่ AMCHAM มอบให้กับสมาชิกในปีนี้ ก็สอดรับกับนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ซึ่งถือเป็นกลไกที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 

 

“AMCHAM เริ่มจัดงานนี้มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อยกย่องบริษัทที่มุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาว โดยปีนี้มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 98 บริษัท จากผู้สมัครทั้งสิ้น 116 บริษัท และมีรางวัลพิเศษ 3 รางวัล คือ 1. รางวัล Ambassador’s Awards ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสตรีและเด็ก ได้แก่ บริษัท Amazon Global Selling จากโครงการ Empower Her E-Commerce Summit 2. รางวัล Thai Development Awards มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ BCG ได้แก่ บริษัท Indorama Ventures PCL จากโครงการ PET Bottles for a Better Tomorrow และ 3. รางวัล Impact Excellence Awards มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและลดความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม ได้แก่ บริษัท L’oreal จากโครงการ Beauty for Better Life โดยตนเชื่อว่าทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสานสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี” นางนลินี กล่าว