ผถห.ใหญ่ DITTO เตรียมแถลงสัปดาห์หน้าชี้แจงเข้าถือหุ้น 11% ใน TEAMG เหนือเครือ SCC : อินโฟเควสท์

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า นายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ถือหุ้นใหญ่บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO เตรียมจะเปิดแถลงชี้แจงเหตุผลที่ทยอยเข้าเก็บหุ้น บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) จนสามารถถือหุ้น 11.7867% กลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 เหนือ บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ที่ถือหุ้นอยู่ราว 9.90%

  • ทั้งนี้ ราคาหุ้น TEAMG พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์จากเปิดตลาดในวันที่ 28 มี.ค.ที่ระดับ 3.16 บาท มาอยู่ที่ล่าสุดวันนี้เมื่อเวลา 12.22 น.ที่ 6.85 บาท เพิ่มขึ้นกว่า 116.77%

ปัจจุบัน DITTO มีธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ประกอบด้วย การให้บริการบริหารจัดการระบบงาน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) โดยมุ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การจำหน่ายระบบบริหารจัดการเอกสาร และงานโครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร คิดเป็นสัดส่วน 39% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 63 และมีอัตราเติบโตโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา

2.ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ มุ่งเน้นในโครงการที่มีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ คิดเป็นสัดส่วน 30.7% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 63 และ 3.ธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 30.3% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 63

ขณะที่ TEAMG เป็นผู้ให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) แบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน หรือ Study & Design 2.ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง หรือ Project Management & Construction Supervision หรือ PMSC และ 3.ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related business)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 เม.ย. 65)

Tags: DITTO, SCC, TEAMG, ดิทโต้, ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์, ปูนซิเมนต์ไทย, หุ้นไทย