นายกฯ ลั่นดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางผลิตยานยนต์-เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค 2 ภาคอุตสาหกรรม

นายกฯ กล่าวปาฐกถาพิธีเปิดอาคารและศูนย์วิจัย R&D ด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์-เศรษฐกิจดิจิทัล ในภูมิภาค

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดอาคาร Delta Plant 8 และศูนย์วิจัยและการพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า (R&D Center) ของบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ศูนย์กลางผลิตยานยนต์

ทั้งนี้ พร้อมด้วย นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้นำภาคอุตสาหกรรมของไทยเข้าร่วมงาน

นายเศรษฐา กล่าวว่า ยินดีและชื่นชมความสำเร็จของนวัตกรรมและความก้าวหน้าของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยโรงงานที่เปิดในวันนี้เป็นผลจากการขยายกำลังการผลิต โดยเฉพาะในภาคยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

นายก5

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะเสริมสร้างและรักษาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ตลอดจนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ที่มุ่งขับเคลื่อน 2 อุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub)และ ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีความร่วมมือกับภาครัฐผ่านโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยสร้างงานที่มีมูลค่าสูงและโอกาสทางธุรกิจให้กับประเทศ

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ประเทศไทยเปิดกว้างสำหรับธุรกิจ ซึ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจเติบโตในไทยได้ง่ายขึ้น

นายก3

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบพลังงาน กำลังไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีโรงงานการผลิตในไทย อินเดีย และสโลวาเกีย และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในไทย พื้นที่ 2.5 หมื่นตารางเมตร

นอกจากนี้ ยังมีโรงงานแห่งใหม่และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้า (EV) พื้นที่ 30,400 ตารางเมตร ในพื้นที่นิคมอุตสากรรมบางปู (เหนือ) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับธุรกิจ EVที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท Electrics Vehicle Solutions (EVSBG) เช่น เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่