‘ตลาดหลักทรัพย์’ เปิดรายชื่อ 4 หุ้นใหม่เข้า SET50 มีผล 1 ก.ค.

16 มิถุนายน 2564

240

“ตลาดหลักทรัพย์” เปิด 4 หุ้นใหม่ IRPC-KCE-STA-STGT เข้าคำนวณ SET50 พร้อมประกาศชื่อ 9 หุ้นต่อคิวเข้า SET100 มีผล 1 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100 sSET SETCLMV SETHD SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564) โดย ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC), บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE), บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) และ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT)

ส่วน ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 9 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV), บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI), บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF), บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL), บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL), บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER), บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT), บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) และ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN)

ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 34 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP), บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี (AEC), บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น (APCS), บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE), บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS), บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG), บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET), บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD), บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH), บมจ. ชโย กรุ๊ป (CHAYO),

บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล (CTW), บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW), บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC), บมจ. จีเอฟพีที (GFPT), บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ (JR), บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS), บมจ. อสมท (MCOT), บมจ. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO), บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล (NCAP), บมจ. นวนคร (NNCL), บมจ. ณุศาศิริ (NUSA), บมจ. เนอวานา ไดอิ (NVD), บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY),

บมจ. เอสไอเอสบี (SISB), บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN), บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (SMT), บมจ. สยามราชธานี (SO), บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC), บมจ. ฐิติกร (TK), บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ (TNR), บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) (TSTH), บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL), บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) และ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG)

ดัชนี SETCLMV มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 11 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เอ.เจ.พลาสท์ (AJ), บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC), บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT), บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL), บมจ. อาร์ ซี แอล (RCL), บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP), บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK), บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG), บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) (TSTH) และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)

ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 10 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF), บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO), บมจ. โอสถสภา (OSP), บมจ. พริมา มารีน (PRM), บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH), บมจ. ศุภาลัย (SPALI), บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB), บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) และ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)

ดัชนี SETTHSI หลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. อาปิโก ไฮเทค (AH), บมจ. นามยง เทอร์มินัล (NYT), บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง (PM) และ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) (TSTH)

และสุดท้าย ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) และ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)

ทั้งนี้ การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวจะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV และดัชนี SETTHSI เป็นดัชนีที่ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี ทั้งนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละดัชนีข้างต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีและวิธีการคำนวณดัชนี ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th