ข่าวปลอม! ยาฆ่าเชื้อพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้


จากประเด็นยาฆ่าเชื้อพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงว่า ยา Ivermectin ยังมีข้อมูลการศึกษาด้านประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถสรุปถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 และยังไม่สามารถกำหนดแนวทางการใช้ยา Ivermectin ในการรักษาโรคติดเชื้อวิด-19 ได้

วันนี้ (1 ก.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น ยาฆ่าเชื้อพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ว่ายาไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin) ที่ใช้ฆ่าเชื้อพยาธิ นำมาใช้รักษาโควิด-19 ได้ ทำให้มีการไปหาซื้อยาตัวนี้จากร้านขายยามากินเองนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ยา Ivermectin ยังมีข้อมูลการศึกษาด้านประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถสรุปถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 และยังไม่สามารถกำหนดแนวทางการใช้ยา Ivermectin ในการรักษาโรคติดเชื้อวิด-19 ได้

ทั้งนี้ โรคติดเชื้อโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัส Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARs-CoV-2) และยา Ivermectin เป็นยาที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อจากหนอนพยาธิตัวกลม แต่ยังไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด โดยองค์การอนามัยโลกให้ใช้เฉพาะการศึกษาวิจัยทางคลินิกกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยา Ivermectin ยังมีข้อมูลการศึกษาด้านประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถสรุปถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 และยังไม่สามารถกำหนดแนวทางการใช้ยา Ivermectin ในการรักษาโรคติดเชื้อวิด-19 ได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข