กรุงไทย ทุ่ม 1.2 พันล้าน อัพเกรดระบบบริหารทรัพยากรบุคคล-จ่ายเงินเดือน

ธนาคารกรุงไทย อัพเกรดระบบบริหารทรัพยากรบุคคล-จ่ายเงินเดือน เดินหน้าจัดซื้อซอฟต์แวร์ ERP และ Replace HRMS & Payroll ด้วยวิธีคัดสรรกว่า 1.2 พันล้าน

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทย หรือ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนนำระบบอัพเกรดระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบจ่ายเงินเดือน วงเงินกว่า 1,277 ล้านบาท ด้วยการนำซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับ ERP และ Replace HRMS & Payroll มาใช้

โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มกลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแล ของธนาคาร ได้ออกประกาศจัดซื้อระบบ ERP และ Replace HRMS & Payroll สำหรับโครงการจัดหาระบบ KTB ERP และ Replace HRMS & Payroll วงเงิน 1,218,603,314.62 บาท จากวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,277,223,581.29 บาท ประกอบด้วย 2 รายการ ดังนี้

1. ค่าพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับ ERP และ HRMS ในลักษณะพร้อมใช้งาน และดำเนินการ Migration ข้อมูล และจัดทำเอกสาร และจัดให้มีการฝึกอบรม 587,004,201.25 บาท

2. ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ พร้อมดำเนินการติดตั้ง ในลักษณะพร้อมใช้งาน สำหรับ ERP, Human Resource Management (HRM) และ Payroll และ Human Resource Development (HRD) เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีที่ 1 – 5) วงเงิน 631,599,113.37 บาท

ธนาคารกรุงไทยจะใช้วิธีคัดสรรเอกชนเข้ามาดำเนินงาน ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้สืบราคาระบบดังกล่าวจากท้องตลาด จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 2. บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด 3. บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 4. บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ เชื่อมโยงกับระบบงานภายในขององค์กรเข้าด้วยกัน อาทิ ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงินระบบงานทรัพยากรบุคคล ส่วนระบบบริหารการผลิต ระบบการกระจายสินค้า การใช้เทคโนโลยี เพื่อวางแผนและการบริหารทรัพยากรของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รู้ถึงต้นทุนที่ถูกต้อง ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน